درباره ما :

شرکت  فناب   صنعت  گلپا از  سال 1371  در  زمینه ی  تولید  انواع ادوات کشاورزی شامل:خرمنکوب  و     علوفه کوب   و  انواع   آسیاب   پشت تراکتوری و  آسیاب   برقی

شروع  به طراحی  و  تولید نموده  و در مدت این چند سال  کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده  تا  بتواند رضایت کشاورزا ن عزیز را جلب نموده ، وبا تکیه بر همین اصل ،موفق   به

کسب  ثبت  اختراع   آسیاب  پشت  تراکتوری  و آسیاب غلطکی  و  عضو  یت  در   انجمن   صنفی    سازندگان     ادوات     و    ماشین آلات   کشاورزی    (سامک)    در سال   1385

شده است     و در حال   حاضر      یکی    از   بزرگترین   سازندگان    ادوات کشاورزی   در ایران می باشد  ،و امروز نگاه خود را به آینده ای نه چندان دور دوخته ایم تا شاهد روزی باشیم

که در مکانیزاسیون کشاورزی   ایران چیزی  جز خود کفایی و افتخار نبینیم.

چاپر

سرویس های ما

تامین و فروش تجهیزات کشاورزی

تولید انواع ادوات کشاورزی ، دامپروری و صنعتی

تعمیر انواع ادوات کشاورزی

تولید انواع ادوات کشاورزی ، دامپروری و صنعتی

تولید انواع ادوات کشاورزی

تولید انواع ادوات کشاورزی ، دامپروری و صنعتی

جدیدترین محصولات و ادوات تولیدی شرکت فناب صنعت گلپا